/* Template Name: Home */
DigiU dhe UDG: Nevojitet bashkëpunimi mes universiteteve për digjitalizim më të shpejtë

DigiU dhe UDG: Nevojitet bashkëpunimi mes universiteteve për digjitalizim më të shpejtë

Platforma për digjitalizim në arsimin e lartë “DigiU” në bashkëpunim me Universitetin “Goce Dellçev” – Shtip organizuan debatin publik me temë “Rruga drejt transformimit digjital të Universitetit të Shtipit”. Në diskutim morën pjesë edhe përfaqësues të UGD Shtip, studentë dhe të rinj, organizata të shoqërisë civile, sektori privat, si dhe palë të tjera të interesuara relevante.

“Qëllimi ynë strategjik dhe qëllimi i organizatave që qëndrojnë pas platformës DigiU përputhen dhe ne e kuptojmë se si UDG kemi bërë mjaft, por duhet të mendojmë edhe për të ardhmen. Vizioni ynë është përkthyer në një dokument të përbashkët që ne po nënshkruajmë sot, i cili përfshin një angazhim strategjik për të organizuar aktivitete të ndryshme brenda UDG, si trajnime të ndryshme, me qëllim pasurimin e aftësive digjitale, duke përfshirë ndarjen e përvojës sonë në lidhje me digjitalizimin me universitete të tjera dhe më të larta. institucionet arsimore në vend dhe rajon”, theksoi pro-rektori i UDG-së, prof. Dr Mishko Dzidrov.

Në kuadër të debatit që u mbajt sot në UGD në Shtip, u theksua se politikanët në nivel lokal dhe qendror duhet të gjejnë vullnetin për të zbatuar digjitalizimin në ligje dhe qeverisje për të arritur transformim më të shpejtë.

“Kemi arritur që bashkërisht t’ia imponojmë temën publikut dhe institucioneve shtetërore dhe publike. Në Kuvend, së bashku me Klubin e Deputetëve të Rinj, u inicua ndryshimi i ligjeve në këtë fushë. Kjo dëshmoi edhe një herë se vetëm me një betejë të përbashkët mund të inkurajojmë diçka. Në vend flitet shumë për politikë lakuriq dhe pak bëhet për problemet reale të njerëzve. Dixhitalizimi është e kundërta e vrapimit pas sporteleve dhe realiteti nuk duhet të vrapojë pas dokumenteve që mund të merren në internet. Dixhitalizimi do të thotë cilësi më e mirë e jetës dhe një nga mënyrat për të mbajtur të rinjtë në vend”, tha komunikuesi Bojan Kordalov, president i IDUEP, si pjesë e platformës #DigiU.

 

I pyetur se sa e vështirë është rruga drejt një shoqërie dixhitale, Kordalov thotë se në shumicën e rasteve të gjithëve na mungon vullneti për të kapërcyer pengesat.

“Nëse ke vullnet, ke gjithçka. Me ne mund të kalohen lehtësisht dhjetë male për çfarëdo vullneti dhe kur nuk ka vullnet, ne refuzojmë të ngjitemi qoftë edhe një kodër 100 metra. Po ashtu, ende nuk ka vullnet nga ana e aktorëve politikë për ta vënë këtë temë në krye të prioriteteve sepse politikanët konsiderojnë se më të rëndësishme janë grindjet e tyre të ndërsjella dhe pritshmëria për të qëndruar apo për të ardhur në pushtet. Por le të jemi realistë, në cilin vend të botës njerëzit nuk vrapojnë nëpër sportele, nuk humbin orë dhe ditë duke lënë punën, udhëtojnë për një dokument që mund të merret online në 1 minutë, jetojnë më keq?”, thotë Kordalov. .

Sipas anëtarëve të platformës DigiU, UGD është një shembull i mirë sa i përket dixhitalizimit që duhet të ndjekin universitetet e tjera, në mënyrë që ky transformim të shkojë më shpejt.

“Një nga arsyet që sot po nënshkruajmë një dokument angazhimi me UGD-në është pikërisht sepse besojmë se UGD është një nga shembujt që duhet të ndjekin universitetet e tjera shtetërore. Gjithashtu, mund të merren gjëra të mira nga menaxhmenti që ka bërë, për të dixhitalizuar universitetet e tyre. Fatkeqësisht, është në kulturën tonë që shpesh nuk duam të kemi bashkëpunim mes universiteteve. Sepse të gjithë mendojnë se janë më të rëndësishëm dhe më të mirë se tjetri. “Nëse duam të ndryshojmë gjërat në përgjithësi në arsim, e veçanërisht në fushën e digjitalizimit të shërbimeve dhe mësimit, është e detyrueshme të vendoset bashkëpunimi mes universiteteve shtetërore dhe të shkëmbehen të gjitha praktikat e mira në të cilat UGD-ja mund të luajë një rol shumë pozitiv. ”, tha Blendi. Hodai, drejtor i Forumit për Ndryshime në Arsim (FNA) si pjesë e nismës #DigiU.

Pas përfundimit të aktivitetit, u nënshkrua një Dokument me angazhime në drejtim të mbështetjes së procesit të transformimit digjital mes UDG-së dhe disa prej përfaqësuesve të platformës #DigiU.

Me shume informacion:

Nisma #DigiU është iniciuar nga Forumi për Ndryshime në Arsim (FNA-FECH), Instituti për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euro-Atlantike (IDUEP) dhe Shoqata për Fuqizimin e Rinisë (YEA). Zyrtarisht filloi më 3 shkurt 2023 dhe një pjesë e kuvendeve studentore morën pjesë në mbledhjen konstituive dhe dhanë mbështetjen e tyre. “Studentët kanë 100 probleme, por vrapimi pas sporteleve nuk duhet të jetë një prej tyre!” – ishte përfundimi i përbashkët gjatë këtij takimi të parë zyrtar. Për këtë qëllim, studentët dhe organizatat e tyre, të bashkuar në kuadër të #DigiU, kërkojnë universitete dhe shërbime dixhitale të transformuara në mënyrë dixhitale në arsimin e lartë!

Gjithashtu, #DigiU organizoi Forumin me temë “Digjitalizimi i Universiteteve Shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, i cili u mbajt më 27 prill 2023. Menjëherë më pas u promovua edhe Analiza e gjendjes me digjitalizimin e universiteteve shtetërore, e botuar në maqedonisht dhe shqip. Ky publikim është prodhuar nga FOP, IDUEP dhe YEA dhe është mbështetur nga European Endowment for Democracy (EED).