/* Template Name: Activities */ FECH

Latest Blog Posts

Резултати од PISA: Северна Македонија во дното, основните училишта „фабрика“ за функционални неписмени

Рангирањето на Северна Македонија во последните 10 земји од вкупно 81 земји во резултатите на PISA 2022 година, освен што е загрижувачко, треба да послужи и како последно предупредување за Министерството за образование и наука да преземе конкретни мерки за подобрување на квалитетот за да се застануваме да произведуваме функционални неписмени во основните училишта во […]

Lexo më shumë
Rezultatet e PISA: Maqedonia e Veriut në humnerë, shkollat fillore “fabrikë” për analfabetë funksional

Rënditja e Maqedonisë së Veriut në 10 vendet e fundit nga gjithsej 81 shtete në rezultatet e PISA 2022 përveç që është shqetësuese, duhet të shërbejnë si alarm i fundit për ministrinë e Arsimit dhe Shkencës që të ndërmarrë masa konkrete drejtim të përmirësimit të cilësisë që të ndalojmë së prodhuari analfabetë funksional nëpër shkollat […]

Lexo më shumë
#DigiU: Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип е позитивен пример за дигитална трансформација на државните универзитети

Каде нема работа – има критика. Но, не во секој случај. Платформата #DigiU го поздравува и поддржува секој позитивен пример за квалитетно и модерно образование во Северна Македонија. Така, како дел од нашата иницијатива #DigiU заедно со Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи (ИДУЕП) и Асоцијација за младинско зајакнување, започнавме низа заеднички активности со […]

Lexo më shumë
#DigiU: Universiteti “Goce Dellçev” në Shtip është shembull pozitiv i transformimit digjital të universiteteve publike

Ku s’ka punë – ka kritika. Por jo me çdo kusht. Forumi për Ndryshime në Arsim përshëndet dhe mbështet çdo shembull pozitiv drejt një arsimi cilësor dhe bashkëkohor në Maqedoninë e Veriut. Kështu, në kuadër të iniciativës tonë #DigiU kemi filluar një seri aktivitetesh të përbashkëta me Universitetin “Goce Dellçev” për të promovuar transformimin digjital […]

Lexo më shumë
II. Stronger Students’ Union, 10-12 November 2023, Ohrid

This weekend, we were in Ohrid for the second module of the Stronger Students’ Union with members of student assemblies from five universities in North Macedonia. Through presenting concrete examples – these activists and members of student parliaments now know every step from identifying to addressing corruption in Higher Education. This is just a small […]

Lexo më shumë
Call for Members/Volunteers in FECh – #JoinFECH

Are you passionate about making a difference in the field of education? Do you want to actively contribute to reshaping higher education? If so, we invite you to become a part of FECH, a dynamic grassroots organization dedicated to educational transformation. FECH is a joint investment of people of goodwill who have joined with precise […]

Lexo më shumë
Изјава за медиуми: Ветингот во високото образование е национална потреба!

Високото образование во Република Северна Македонија во последните десет години се карактеризира со низок квалитет, нетранспарентност и коруптивни афери. Не случајно секоја академска година нашите државни универзитети имаат по илјада студенти помалку и додека се намалува бројот на студенти во државата се зголемува бројот на наши студенти кои студираат во странство. Сето ова е показател […]

Lexo më shumë
Konferencë për shtyp: Vetingu në arsimin e lartë, urgjencë kombëtare!

Të nderuar media, Arsimi i lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut në dhjetë vitet e fundit karakterizohet me cilësi të ulët, jo transparencë dhe afera korruptive. Jo rastësisht çdo vit, universitetet tona publike kanë nga 1 mijë studentë më pak, përderisa numri i studentëve në vend ulet, numri i studentëve tanë që vazhdojnë studimet […]

Lexo më shumë