/* Template Name: Home */
Corruptversity: се одржа панел дискусија за адресирање на корупцијата во високото образование

Corruptversity: се одржа панел дискусија за адресирање на корупцијата во високото образование

Вчера, во просториите на ‘Europe House’, разговаравме за корупцијата во високото образование. Феномен кој е присутен во секој аспект на општеството, но особено во високото образование. Деградацијата на образовниот систем и појавите што ова го овозможуваат треба да бидат во фокусот на општеството, медиумите и јавноста. Медиумите имаат влијание за да одредат кои теми се важни (или не) за граѓаните. Затоа, ќе инсистираме да се разговара што повеќе за овие теми. Агендата треба да се промени, и тоа што е можно најбрзо, што и е целта на организирањето на овој панел-разговор, кој не е ниту прв, ниту последен.

Говорниците на овој панел беа министерот за правда, Кренар Лога, претставник од министерството за образование и наука, Ахмед Казими, службеникот за антикорупција во УКИМ, Гордан Калајџиев и претседателот на Студентското Собраније на УКИМ, Александар Николовски.